Proagria
Valitse laskelmia Suunnittele Simuloi Vertaa
Taulukko 1AB. Vuoden 2019 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet AB-alueella (euroa/ha)
VUOSI 2019
TUKIALUE AB
Kasvi / tilatyyppi
Perustuki
ja viherryt-
tämistuki1
Muut
tuot.
tuet2
LHK3 Ymp.per.
toimen-
piteet4
Ymp.lisä-
toimen-
piteet4
Yh-
teen-
Rehuvilja / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Mallasohra / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Kevätvehnä / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Syysvehnä / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Ruis / kasvitila 198 59 217 54 18 547
äljykasvit / kasvitila 198 59 217 54 18 547
Kumina / kasvitila 198 0 217 200 18 633
Kuituhamppu, kuitupellava / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Valkuaiskasvit / kasvitila 198 59 217 54 18 547
Tärkkelysperuna / kasvitila 198 553 217 54 18 1040
Muu peruna / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Sokerijuurikas / kasvitila 198 439 217 54 18 926
Nurmi ja muut rehukasvit / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Energiakasvit / kasvitila 198 0 217 54 18 487
Viherlannoitusnurmi / kasvitila 198 0 217 54 0 469
Rehuvilja, nurmi ja muut rehukasvit / kotiel.tila 198 0 277 54 58 587
Avomaavihannekset / kasvitila 198 128 217 200 300 1044
Muut yksivuotiset puutarhakasvit / kasvitila 198 0 217 200 300 915
Monivuotiset puutarhakasvit / kasvitila 198 0 217 200 500 1115
Luonnonhoitopelto, monivuotinen nurmi / kasvitila 198 0 217 120 0 535
Monimuotoisuuspelto, riista-, maisema-, niitty- ja lintukasvit / kasvitila 198 0 217 300 0 715
LHK-tuellinen hoidettu viljelemätän / kasvitila 198 0 217 0 0 415
LHK-tueton hoidettu viljelemätön / kasvitila 198 0 0 0 0 198
Lisätietoja:
(1) Tämän taulukon perustukisarakkeessa ovat mukana perustuki ja viherryttämistuki. Vuonna 2019 EU:n rahoituskurileikkaus koskee 2 000 euron ylittävää osaa EU-tuista. Rahoituskurileikkauksen ennakoitu määrä on 1,3 %. Tässä taulukossa luvut on esitetty yli 2 000 euron tukimääriä/tila vastaavalla tavalla leikattuna 100 hehtaarin kasvitilalla. Perustuki AB-alueella (100 ha/tila x 125,70 euroa/ha = 12 430 euroa/tila) - EU-rahoituskurileikkaus (1,3 % x (12 570 euroa/tila - 2 000 euroa/tila) = 137,41 euroa/tila) = 12 432,59 euroa/tila = 124,33 euroa/ha. Viherryttämisen tuki 75,00 euroa/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 74,03 euroa/ha. Yhteensä 198,36 euroa/ha.
(2) Muiden tuotantotukien sarakkeessa ovat EU:n peltokasvipalkkio - EU-rahoituskurileikkaus 1,3 % ja sokerijuurikkaan kansallinen lisätuki. Peltokasvipalkkion ennakoituja määriä: ruis, valkuais- ja öljykasvit 60 e/ha, sokerijuurikas 90 e/ha ja tärkkelysperuna 560 e/ha - EU-rahoituskurileikkaus 1,3 % = ruis, valkuais- ja öljykasvit 59,22 e/ha, sokerijuurikas 88,83 e/ha ja tärkkelysperuna 552,72 e/ha. Lisäksi nuorille viljelijöille, jotka ovat enintään 40-vuotiaita perustukihakemuksen jättövuonna, maksetaan EU:n nuoren viljelijän tukea korkeintaan viiden vuoden ajan tilanpidon aloituksesta alkaen 90 hehtaariin saakka. Tuen ennakoitu määrä on 54 euroa/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 53,30 euroa/ha. Tätä nuoren viljelijän tukea ei ole otettu huomioon tässä tukitaulukossa.
(3) Luonnonhaittakorvauksen määrä C-alueilla on 242 euroa/ha ja kotieläintilakorotuksen määrä on 60 euroa/ha. Kotieläintilan rajana on vähintään 0,35 eläinyksikköä/hehtaari. Luonnonhaittakorvauksen määrä: 150 hehtaariin saakka 100 %, 150 hehtaarin ylittävä ala 300 hehtaariin saakka 90 % ja 300 hehtaarin ylittävä ala 80 % täydestä korvauksesta. Tämän taulukon luvut on laskettu enintään 150 hehtaarin viljelyalan mukaan.
(4) Esimerkkeinä ympäristäkorvauksesta on otettu huomioon kasvitilalla pääosalla kasveista ravinnetoimenpide (54 euroa/ha) ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (40 %, tuen määrä 18 euroa/ha). Kuminalla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (200 euroa/ha) ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (18 euroa/ha). Viherlannoitusnurmella on otettu huomioon viherlannoitusnurmen tuki (54 euroa/ha). Kotieläintilalla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (54 euroa/ha), peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (18 euroa/ha) ja lietelannan sijoittaminen tai ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen (40 euroa/ha). Avomaavihanneksilla ja muilla yksivuotisilla puutarhakasveilla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (200 euroa/ha) ja orgaanisen katteen käyttä (300 euroa/ha). Monivuotisilla puutarhakasveilla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (200 euroa/ha) ja orgaanisen katteen käyttä (500 euroa/ha). Luonnonhoitopeltonurmella on otettu huomioon luonnonhoitopeltonurmen tuki (120 euroa/ha). Monimuotoisuuspelloilla (riista-, maisema-, niitty- ja lintukasvit) ympäristäkorvauksen määrä on 300 euroa/ha.
© 2012-2018 ProAgria Keskusten Liitto
Urheilutie 6, PL 251, 01301 Vantaa
Asiakaspalvelu
KM- ja KM VET -lehtien kestotilaajat
puh. 03 4246 5312 , terramedia@jaicom.com
Muut palvelun käyttäjät
puh. 09 8566 5959, tuki@mtech.fi
Toimitusehdot
Käyttöoikeussopimus
Rekisteröinti
Tietosuojaseloste
Palaute
Proagria