Proagria
Valitse laskelmia Suunnittele Simuloi Vertaa
Taulukko 1AB. Vuoden 2018 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet AB-alueella (euroa/ha)
VUOSI 2018
TUKIALUE AB
Kasvi / tilatyyppi
Perustuki
ja viherryt-
tämistuki1
Muut
tuot.
tuet2
LHK3 Ymp.per.
toimen-
piteet4
Ymp.lisä-
toimen-
piteet4
Yh-
teen-
Rehuvilja / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Mallasohra / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Kevätvehnä / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Syysvehnä / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Ruis / kasvitila 197 99 212 54 18 579
äljykasvit / kasvitila 197 59 212 54 18 540
Kumina / kasvitila 197 0 212 200 18 627
Kuituhamppu, kuitupellava / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Valkuaiskasvit / kasvitila 197 59 212 54 18 540
Tärkkelysperuna / kasvitila 197 558 212 54 18 1038
Muu peruna / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Sokerijuurikas (sop. 35 tn/ha) / kasvitila 5) 284 434 212 54 18 1002
Nurmi ja muut rehukasvit / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Energiakasvit / kasvitila 197 0 212 54 18 481
Viherlannoitusnurmi / kasvitila 197 0 212 54 0 463
Rehuvilja, nurmi ja muut rehukasvit / kotiel.tila 197 0 272 54 58 581
Avomaavihannekset / kasvitila 197 138 212 200 300 1057
Muut yksivuotiset puutarhakasvit / kasvitila 197 0 212 200 300 909
Monivuotiset puutarhakasvit / kasvitila 197 0 212 200 500 1109
Luonnonhoitopelto, monivuotinen nurmi / kasvitila 197 0 212 120 0 529
Monimuotoisuuspelto, riista-, maisema-, niitty- ja lintukasvit / kasvitila 197 0 212 300 0 709
LHK-tuellinen hoidettu viljelemätän / kasvitila 197 0 212 0 0 409
LHK-tueton hoidettu viljelemätän / kasvitila 197 0 0 0 0 197
Lisätietoja:
(1) Tämän taulukon perustukisarakkeessa ovat mukana perustuki, kasvinviljelyn perusteella maksettavat lisäosat (sokerijuurikas) ja viherryttämistuki. Vuonna 2018 EU:n rahoituskurileikkaus koskee 2 000 euron ylittävää osaa EU-tuista. Rahoituskurileikkauksen ennakoitu määrä on 1,3 %. Tässä taulukossa luvut on esitetty yli 2 000 euron tukimääriä/tila vastaavalla tavalla leikattuna 50 hehtaarin kasvitilalla. Perustuki AB-alueella (50 ha/tila x 123,70 euroa/ha = 6 185 euroa/tila) - EU-rahoituskurileikkaus (1,3 % x (6 185 euroa/tila - 2 000 euroa/tila) = 54,41 euroa/tila) = 6 130,59 euroa/tila = 122,61 euroa/ha. Viherryttämisen tuki 74,90 euroa/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 73,93 euroa/ha. Yhteensä 196,54 euroa/ha.
(2) Muiden tuotantotukien sarakkeessa ovat EU:n peltokasvipalkkio ja sokerijuurikkaan kansallinen lisätuki (katso viite 5). Peltolkasvipalkkion ennakoituja määriä: valkuais- ja äljykasvit 60 e/ha - EU-rahoituskurileikkaus 1,3 % = 59,22 e/ha, tärkkelysperuna 565 e/ha - EU-rahoituskurileikkaus 1,3 % = 557,66 e/ha, ruis 100 e/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 98,70 e/ha, sokerijuurikas 85 e/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 83,90 e/ha, avomaavihannekset 149 e/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 148,05 e/ha. Lisäksi sokerijuurikkaan kansallinen tuki enintään 350 euroa/ha. Lisäksi nuorille viljelijäille, jotka ovat enintään 40-vuotiaita perustukihakemuksen jättävuonna, maksetaan EU:n nuoren viljelijän tukea korkeintaan viiden vuoden ajan tilanpidon aloituksesta alkaen 90 hehtaariin saakka. Tuen ennakoitu määrä on 53 euroa/ha - rahoituskurileikkaus 1,3 % = 52,31 euroa/ha. Tätä nuorten viljelijäiden tukea ei ole otettu huomioon tässä tukitaulukossa.
(3) Luonnonhaittakorvauksen määrä AB-alueella on 212 euroa/ha ja kotieläintilakorotuksen määrä on 60 euroa/ha. Kotieläintilan rajana on vähintään 0,35 eläinyksikkää/hehtaari. Luonnonhaittakorvauksen määrä: 150 hehtaariin saakka 100 %, 150 hehtaarin ylittävä ala 300 hehtaariin saakka 90 % ja 300 hehtaarin ylittävä ala 80 % täydestä korvauksesta. Tämän taulukon luvut on laskettu enintään 150 hehtaarin viljelyalan mukaan.
(4) Esimerkkeinä ympäristäkorvauksesta on otettu huomioon kasvitilalla pääosalla kasveista ravinnetoimenpide (54 euroa/ha) ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (40 %, tuen määrä 18 euroa/ha). Kuminalla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (200 euroa/ha) ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (18 euroa/ha). Viherlannoitusnurmella on otettu huomioon viherlannoitusnurmen tuki (54 euroa/ha). Kotieläintilalla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (54 euroa/ha), peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (18 euroa/ha) ja lietelannan sijoittaminen tai ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen (40 euroa/ha). Avomaavihanneksilla ja muilla yksivuotisilla puutarhakasveilla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (200 euroa/ha) ja orgaanisen katteen käyttä (300 euroa/ha). Monivuotisilla puutarhakasveilla on otettu huomioon ravinnetoimenpide (200 euroa/ha) ja orgaanisen katteen käyttä (500 euroa/ha). Luonnonhoitopeltonurmella on otettu huomioon luonnonhoitopeltonurmen tuki (120 euroa/ha). Monimuotoisuuspelloilla (riista-, maisema-, niitty- ja lintukasvit) ympäristäkorvauksen määrä on 300 euroa/ha.
(5) Sokerijuurikkaan hinnanalennuskorvaus sisältäen alueellistamislisän maksetaan tilatuen lisäosana vuoden 2005 sokerin perustoimisoikeuden mukaan. Esimerkiksi 35 tn/ha satomäärä vastaava sopimus voisi olla 35 tn/ha x sokeripitoisuus 16,7 % x saanto 85 % = 4,97 sokeritn/ha. Tuen ennakoitu määrä vuonna 2018 ottaen huomioon tukileikkaukset: 4,97 sokeritn/ha x 98,7 % x 35,46 e/sokeritn x 0,50 = 86,97 euroa/ha.
© 2012-2018 ProAgria Keskusten Liitto
Urheilutie 6, PL 251, 01301 Vantaa
Asiakaspalvelu
KM- ja KM VET -lehtien kestotilaajat
puh. 03 4246 5312 , terramedia@jaicom.com
Muut palvelun käyttäjät
puh. 09 8566 5959, tuki@mtech.fi
Toimitusehdot
Käyttöoikeussopimus
Rekisteröinti
Tietosuojaseloste
Palaute
Proagria